VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Mgr. Filip Holka, PhD.

Pozícia: Vedúci oddelenia administrácie VVT
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3109
Osobná webstránka: -