VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

ENSK
 

Odbor sieťových služieb

Elektronická pošta v SAV sa začala prevádzkovať v roku 1991 po vybudovaní kostrovej počítačovej siete SAV. Bola prvou službou prevádzkovanou na tejto sieti. Hoci hardvér a softvér používaný na prenos elektronickej pošty prešiel od roku 1991 viacerými zmenami, spôsob prenosu pošty zostal zachovaný. Posledná modernizácia prebehla v decembri 2013. Elektronickú poštu SAV používa v dnešných dňoch približne 3000 používateľov, patrí medzi najvyužívanejšie služby poskytované Výpočtovým strediskom SAV.
Správca elektronickej pošty: Peter Lukáč
Systémový administrátor elektronickej pošty: Ing. Michal Kadúc
IP telefónia a videokonferenčné služby: Ing. Viktor Valentíny
 

E-MAILOVÉ SLUŽBY